Dosezite osebne in karierne cilje z VODJA.SI.

VODJA.SI izvajamo razne izobraževalno – razvojne programe za izboljšanje kompetenc pri zaposlenih.

Programe izvajamo za posameznike kot tudi podjetja.

 

AKTUALNA PONUDBA

Posamezniki se lahko trenutno prijavite na naslednja izobraževanja odprtega tipa:

 1. NLP Diploma
 2. NLP Praktik
 3. NLP Mojster praktik
 4. Trening javnega nastopanja

Programi za podjetja so večinoma prilagojeni konkretnim potrebam in ciljem.

Opis najpogostejših izobraževalno – razvojnih vsebin za podjetja najdete na naslednjih dveh povezavah:

 1. Izobraževanja za podjetja 
 2. zabavni, strokovni in sistemski teambuidlingi.

Priporočamo se za povpraševanje.

Za dodatne informacije pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Po zaslugi naših izobraževanj ali coaching programov je motivacija zaposlenih opazno boljša. Še posebej, če se v te programe najprej vključijo osebe, ki najbolj vplivajo na organizacijsko kulturo in na organizacijsko klimo – direktor in ključni menedžerji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakšna je pri vas motivacija zaposlenih?

Vam tečejo v podjetju vse stvari kot po maslu?

So rezultati v vašem podjetju drugačni kot bi si želeli?

Imate kakšne izzive?

Če se v vašem podjetju pojavljajo problemi, ki jih obvladujete z obilico težav, ali pa z visokimi stroški, za to zagotovo niso krive samo okoliščine temveč se to dogaja zaradi človeškega faktorja. Ljudje lahko sprejemajo dobre ali slabe odločitve. Ljudje lahko stvari ustvarijo ali uničijo. Ljudje lahko stvari popravijo ali pa pokvarijo. Izza vsakega podjetja in produkta, s katerim podjetje posluje na trgu, so ljudje. Motivirani ali nemotivirani. Predani ali brezvoljni. Odgovorni  ali neodgovorni. Usposobljeni ali neusposobljeni.

 

Ali vam je iz vašega podjetja/oddelka poznana katera od spodaj naštetih situacij?

 • konflikti v delovnih ekipah,
 • slaba komunikacija (kričanje in obtoževanje, molčeče kujanje…),
 • kaotično ter zmedeno vodenje ljudi,
 • kaos v procesih in nenehno “gašenje požarov”, 
 • povečano število napak ter reklamacij,
 • neučinkoviti sestanki,
 • zamude pri izvedbi projektov,
 • upiranje spremembam/izboljšavam v delovnih procesih,
 • izgovarjanje ter prelaganje odgovornosti na okoliščine ali na druge ljudi,
 • motivacija zaposlenih je nižja kot bi si želeli,
 • pasivnost ter neustrezno reševanje problemov…

Za vsakim rezultatom, dobrim ali manj dobrim, stojijo vedno ljudje. In pri tem ni glavno vprašanje motivacija zaposlenih.

Motivacija zaposlenih (oz. njeno pomanjkanje)  je večinoma le simptom, ki ga lahko opazite, vzroki pa se večinoma skrivajo globlje v dinamiki podjetja ali organizacije. V resnici je glavna stvar v zvezi z motivacijo ta, da se lastnik in vodje naučijo izločiti dejavnike, ki so demotivacijski.

 

Kaj se zgodi, če težave, omenjene v uvodnih alinejah, ignorirate?

Na žalost ne izginejo temveč se povečujejo in povzročijo nove, še bolj kompleksne težave.

Če se dinamika navedenih težav nadaljuje, se postopoma prične dogajati tudi naslednje:

 1. poveča se bolniška odsotnost (absentizem),
 2. poveča se fluktuacija delovne sile,
 3. podjetje prične izgubljati stranke in tržni delež,
 4. pojavijo se težave z vzdrževanjem pozitivnega finančnega toka…

S temi dodatnimi težavami postane upravljanje podjetja vse bolj naporno.

 

Če vas zanima kaj je razlog za povečan obseg težav in kako jih odpraviti, berite naprej.

Kot je bilo omenjeno maloprej, zgoraj navedenih težav ne povzroča slaba motivacija zaposlenih temveč je zadeva ravno obratna. Slaba motivacija zaposlenih je rezultat sistemskih težav v organizaciji ali v nekem oddelku. Od tega, da na posameznih delovnih mestih niso sposobne ter odgovorne osebe, do tega, da vodje ne vedo povsem jasno, komu smejo komandirati in od koga smejo biti komandirani. Nejasnosti glede delovnih vlog, pooblastil ter odgovornosti, so eden glavnih izvorov težav v sistemih.

Motivacija zaposlenih deluje po principu vzrokov in posledic.

Če vas skrbi motivacija zaposlenih in če želite, da bi bili vaši delavci in zaposleni bolj motivirani, poskrbite za ustrezne pozitivne vzroke.

Zadeva je rešljiva le z ustreznim usposabljanjem zaposlenih. Praviloma, od zgoraj navzdol. Zakaj tako? Ker vsak sistem deluje tako, kakor je voden ter upravljan.

 

VODJA.SI izvajamo izobraževalno – razvojne programe, ki so namenjeni motivaciji zaposlenih za vseživljenjsko učenje in za razvoj novih delovnih kompetenc

 

Kako potekajo naši izobraževalni  programi?

Programe izvajamo po dogovoru interno v podjetju (Izobraževanja za podjetja) ali pa v obliki odprtih izobraževanj, ki se jih lahko udeleži  kdorkoli (Kariera in osebna rast).

V odprti obliki izvajamo NLP standardne treninge:

 • NLP Diploma,
 • NLP Praktik, in
 • NLP Mojster praktik ter
 • druge krajše učne delavnice in treninge.
Za informacije pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net

Zakaj se vam splača, da nas kontaktirate in povabite k sodelovanju?

Ne zato, ker smo že enajsto smo profesionalni, zanesljivi in odgovorni izvajalci izobraževalno – razvojnih programov temveč zato, ker smo usmerjeni v dolgoročne rešitve težav, ki se vam dogajajo. Če presodimo, da vam ne moremo ali ne znamo pomagati, to takoj povemo. Smisel in cilj našega dela je učinek.

Da nam to uspeva doseči, usposabljamo in razvijamo:

 • podjetnike,
 • prodajalce,
 • tržnike – komercialiste,
 • vodstveni kader,
 • delovne time
 • osebe na ključnih položajih v organizacijah in
 • vedoželjne ter ambiciozne osebe  – bodoče mentorje, poslovne trenerje in coache.

Pri izvedbi se prilagodimo potrebam naročnika najsi gre za trening vodenja, team building program, skupinski ali osebni coaching ali karkoli drugega, kar se izkaže za potrebno in učinkovito.

Po zaslugi naših izobraževanj ali coaching programov je motivacija zaposlenih opazno boljša. Seveda, če se v te programe najprej vključijo osebe, ki najbolj vplivajo organizacijsko kulturo in na organizacijsko klimo.

 

[kkstarratings]