Uporabnost NLP-ja v različnih poklicih

posted in: Blog | 0

Tehnike in veščine NLP so uporabne ter koristne v vseh okoliščinah, kjer se dogaja komunikacija med ljudmi. V nekaterih poklicih pa je uporabnost NLP-ja še posebej dobrodošla. Takšni poklici so:


Vodje in managerji

 • dosegajo višji faktor uspeha v načrtovanju in v doseganju ciljev,
 • naučijo se motivirati in voditi svoje zaposlene,
 • izgradijo bolj plodne poslovne odnose,
 • naučijo se učinkovito voditi sestanke in obvladovati konflikte,
 • naučijo se osnov coachinga in postanejo mentorji svojim sodelavcem.

 

 


Prodajalci /tržniki

 • se naučijo razviti dolgoročne odnose s poslovnimi partnerji (kupci, dobavitelji…), to pa vpliva na dobre dolgoročne poslovne rezultate,
 • zboljšajo tehnike spraševanja, s čimer bolj natančno spoznajo potrebe strank in jim lažje prodajo to, kar potrebujejo,
 • naučijo se strankam predstaviti produkte na način, da jih stranke res dobro razumejo,
 • se naučijo uporabljati svoj celostni um in vplivati na svoje čustveno stanje (obvladovanje konfliktov, sprejemanje zavrnitev…),
 • z razumevanjem, da je izza vedenja in reakcij strank vedno nek dober namen, izboljšujejo svoje spretnosti konstantne prodaje.

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Praktik

Zaposleni v kadrovskih službah

 • izboljšajo svoje veščine vodenja intervjuja z iskalci zaposlitve,
 • izboljšajo svoje sposobnosti pri izobraževanju, svetovanju in ocenjevanju zaposlenih,
 • lažje obvladajo situacije, kot so: prerazporeditve na delovnih mestih, prekinitve delovnih razmerij, zgodnja upokojitev, izrekanje disciplinskih ukrepov… pri tem so zmožni ohraniti svoje lastno ravnovesje, in obvladujejo morebitna manj ugodna čustva,
 • naučijo se pozorno poslušati, razumejo celostno (verbalno in neverbalno) komunikacijo, obvladujejo konflikte,
 • izboljšajo učinkovitost povezovanja različnih oddelkov, skupin in poklicev, da bi v skupini ustvarili večjo povezanost in skladnost.

 


Predavatelji

 • izboljšajo kvaliteto; predavanja, delavnice in seminarje naredijo bolj žive in zanimive,
 • so bolj samozavestni pri javnem nastopanju in se naučijo biti spontani ter prilagodljivi,
 • so bolj sposobni natančno oceniti potrebe skupine in posameznikov,
 • razumejo da imamo ljudje različne priljubljene sloge učenja,
 • se naučijo pri udeležencih vzbuditi željo po učenju in jih motivirati za učenje.

 

 

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Praktik

 

Učitelji

 • lažje obvladujejo t.i. »težavne učence«,
 • vzbujajo pri učencih zdravo samozavest ter jim dvigajo željo po pridobivanju novega znanja,
 • se naučijo obvladovati svoja čustvena stanja, s tem se zniža nivo stresa in pri delu doživljajo več zadovoljstva,
 • se naučijo ustvariti pri učencih pozitiven odnos do učenja,
 • postanejo bolj kreativni in domiselni pri podajanju svojih učnih snovi.

 

 

 


Zdravniki

 • zdravniki povečajo sposobnosti vzpostavljanja kvalitetnih odnosov s pacienti in sodelavci,
 • izboljšajo sposobnost, v kratkem času, zbrati ključne informacije za postavitev diagnoze,
 • znajo s pacientom ustvariti zaupljiv in spoštljiv odnos, s čimer slednji dobijo občutek, da jih ta zdravnik resnično posluša in resnično razume,
 • z nekaterimi NLP pristopi in tehnikami se naučijo zdravniki obvladati najhujše stresne situacije.

 

 

 

 

 


Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Praktik

Terapevti in svetovalci

 • terapevti in svetovalci znajo bolje postavljati vprašanja in bolje razumejo, iz odgovorov, kaj se s stranko v resnici dogaja,
 • NLP trening nudi veliko dodatnih orodij, ki jih lahko terapevti in svetovalci uporabijo v terapevtskem procesu,
 • proces svetovanja postane hitrejši in mehkejši ter doseže večje rezultate v krajšem času,
 • poglabljanje osebnega razumevanja in razvoja terapevta samega, obogati ne samo kvaliteto njegovega dela, ampak ima koristen učinek tudi v njegovem življenju.

 

 

 

 


Športniki in trenerji

 • športniki se naučijo v ključnih trenutkih priklicati dodatne vire moči, s katerimi dosegajo najboljše možne rezultate,
 • trenerji se naučijo uporabljati za motivacijo učinkovit jezik, ki nagovarja vsa čutila njihovih varovancev,
 • tako športniki kot trenerji znajo v ključnih trenutkih vplivati na to, da je športnik na nastopu v odličnem čustvenem in psihičnem stanju,
 • s pomočjo pametnih (SMART) ciljev po metodologiji NLP-ja si športnik sam, ali ob pomoči trenerja, kreira svojo športno kariero,
 • s pomočjo modela T.O.T.E. se športniku omogoči, da za svoj športni nastop uporablja najboljšo možno zaporedje strategij, ki v svojih drobnih odtenkih odločajo o zmagovalcu,
 • s tehniko modeliranja (učenja od najboljših vzornikov), si športnik ustvarja nove oblike vedenja, ki so pomembne za odličnost in zmagovanje na področju, katerega se športnik udejstvuje.

Pridružite se nam na treningu NLP Praktik 

Opis za aktualni trening NLP Praktik najdete na NLP Praktik

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Praktik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *