Ali zaposleni v vašem podjetju ustvarjajo vrednost ali povzročajo stroške?

Uspeh vsakega sistema je odvisen od usposobljenosti vseh delčkov znotraj njega, najbolj pa od tistih, ki ta sistem upravljajo in vodijo; od vodij na vseh ravneh vodenja ter upravljanja.

Na internih treningih v podjetjih usposobimo zaposlene, da v podjetju ustvarjajo večjo vrednost.

Programi, ki jih izvajamo:

  1. >>Akademija vodenja – 60 urno izobraževanje za vodje.<< Izobraževanje lahko po dogovoru izvedemo tudi v skrajšanem obsegu.
  2. Trening prodaje (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  3. Učinkovito reševanje problemov (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  4. Timsko delo in moderiranje sestankov (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  5. Motivacija in samomotivacija (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  6. Javno nastopanje in prezentiranje (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  7. Uvajanje sprememb in razvoj nove organizacijske kulture (program že izvajamo – opis za splet je v pripravi).
  8. Mentorstvo in izmenjava znanja ter izkušenj med zaposlenimi. (program je v pripravi).

Vabimo vas, da si ogledate naše Reference

 

Izobraževanja za podjetja