Trening NLP Mojster je namenjen utrditvi znanj iz modula NLP Praktik ter nadgradnja slednjih z močnimi tehnikami za spremembe. Še posebej je trening namenjen vam, ki želite svoje znanje in osnovne veščine iz NLP-ja nadgraditi ter si oblikovati prihodnost, v kateri boste doživljali več zadovoljstva in več čustvene svobode pri svojem delu ter v odnosih.

Datumi in urnik

Naslednji trening bo potekal med 17. aprilom 2020 in 8. novembrom 2020.

Termini

Petek, 16.00 - 21.00
Sobota, 9.00 - 18.00
Nedelja, 9.00 - 14.00

Lokacija

Celje oz. v naši učilnici v Prožinski vasi 38a, Štore (9 km iz centra Celja)

INLPTA

Trening NLP Mojster je izveden po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev INLPTA.

Opomba

Tega programa se lahko udeležijo le osebe, ki že imajo opravljeno stopnjo NLP Praktik.

 1. petek 17. april med 16.00 in 21.00 uro
 2. sobota 18. april med 9.00 in 18.00 uro
 3. nedelja 19. april med 9.00 in 14.00 uro
 4. petek 8. maj med 16.00 in 21.00 uro
 5. sobota 9. maj med 9.00 in 18.00 uro
 6. nedelja 10. maj  med 9.00 in 14.00 uro
 7. petek 5. junij med 16.00 in 21.00 uro
 8. sobota 6. junij med 9.00 in 18.00 uro
 9. nedelja 7. junij med 9.00 in 14.00 uro
 10. petek 4. september med 16.00 in 21.00 uro
 11. sobota 5. september med 9.00 in 18.00 uro
 12. nedelja 6. september med 9.00 in 14.00 uro
 13. petek 2. oktober med 16.00 in 21.00 uro
 14. sobota 3. oktober med 9.00 in 18.00 uro
 15. nedelja  4. oktober med 9.00 in 14.00 uro
 16. petek 6. november med 16.00 in 21.00 uro
 17. sobota 7. november med 9.00 in 18.00 uro
 18. nedelja 8. november med 9.00 in 14.00 uro

Na treningu NLP Mojster praktik se naučite

 • modeliranja (učenja odličnosti od vzornikov)
 • močnih tehnik za spremembe (delo s časovno črto, fobijska tehnika, reimprinting…)
 • osnov timskega dela
 • kako motivirati skupine in time
 • suverenega javnega nastopanja in prezentiranja
 • še bolj učinkovito uporabljati trans in hipnozo
 • moderirati skupinske procese (vodenje sestankov, posvetov, projektnih timov…)
 • s pomočjo tehnik ustvarjalnega razmišljanja razvijati nove ideje in učinkovito reševati probleme

Bi se udeležili treninga NLP Mojster?

Pokličite na 051 362 153 ali kliknite spodnji gumb…

Na trening se lahko prijavijo le osebe, ki imajo pridobljen certifikat NLP Praktik. V kolikor tega treninga še niste opravili, najprej zaključite to stopnjo. Opis za aktualni trening NLP Praktik je (ko bo vse končano  vstaviti notranjo povezavo).

Za pridobitev naziva NLP Mojster praktik je potrebno biti prisoten na treningu vsaj 80 % časa, opraviti pisni test, opraviti praktični nastop pred skupino in v projektni skupini dokončati timsko nalogo.

Poleg 132 pedagoških ur, ki vključujejo spodaj navedene vsebine, je za potrebe treninga predvidenih še približno 15 – 20 ur dela v projektni skupini, s čimer znaša časovni vložek v trening okoli 150 – 160 ur. Projektna skupina si termine, vsebine (cilj naloge) ter način dela opredeli sama. Skozi projektno nalogo se teorija o timskem delu prenaša v prakso, kar je izjemna učna izkušnja. Praksa dokazuje, da ravno zaradi projektne naloge udeleženci pričnejo razumeti dejavnike učinkovitega skupinskega, projektnega in timskega dela.

Na treningu bodo obravnavane naslednje vsebine:   

 • Upravljanje z osebnimi viri
 • Vizije in cilji.
 • Vrednote in cilji.
 • Vizual squash – sprememba vrednot z integracijo delov.
 • Modeliranje in nevrologični nivoji
 • Modeliranje – strategije modeliranja na poti k odličnosti.
 • Praktično modeliranje – gostujoči ‘model’.
 • Prezentiranje in javno nastopanje
 • Komunikacijski model za predstavitve.
 • Sistem 4MAT in različni učni tipi.
 • Uporaba metafor.
 • Uporaba pripomočkov.
 • Kategorije Satir ali Satir vloge.
 • Uporaba kategorij Satir v sistemu 4MAT.
 • Metaprogrami
 • Prepoznavanje in uporaba osebnih stilov v timu.
 • Motivacijski metaprogrami.
 • Metaprogrami aktivnosti.
 • Metaprogrami časa.
 • Timsko delo ter moderiranje tima
 • Vloge v timu in razvojne stopnje tima.
 • Prednosti posameznih tipov v timu.
 • Vodenja tima.
 • Motiviranje tima.
 • Moderiranje tima.
 • Kreativnost v timu.NLP Mojster praktik
 • Delo s časovno črto – Time line
 • Intervencije na časovni črti.
 • Lebdenje nad časovno črto in raziskovanje.
 • Spreminjanje časovne črte.
 • Razreševanje negativnih čustev iz preteklosti.
 • Reimprinting – ponovno vtisnjenje.
 • Hitra fobijska tehnika – Fast phobia cure.
 • Kreiranje prihodnosti na časovni črti.
 • Postavljanje ciljev na časovno črto.
 • Delo z nezavednim in jezikovni vzorci
 • Magija besed (Criteria Utilization Patterns/Sleight of Mouth).
 • Miltonov jezik – uporaba transa pri nastopanju in v svetovanju.
 • Sistemi vrednot in evolucijske stopnje razvoja
 • Sistemi vrednot po C. Gravesu in spiralna dinamika razvoja zavesti.
 • Razvoj družbe in organizacije po Gravesu. 

Postanite certificirani NLP Mojster.

Pišite nam in zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster.

Cena in plačilo

Investicija v trening znaša 1 450 EUR. Ker nisem zavezanec za DDV je to končna cena.

Dajem možnost plačila na 7 obrokov.

Cena vključuje organizacijo ter izvedbo treninga, pisno gradivo, mentorsko pomoč pri izdelavi projektne timske naloge, INLPTA certifikat, ter osvežilne napitke in prigrizke v odmorih.

Popusti

Pozor! V kolikor razmišljate o udeležbi se vam splača hitro odgovoriti in prijaviti, ker lahko uveljavite popust. Za potrditev udeležbe oz. prijavo na trening do 15. februarja 2020 priznavam 10% popusta, kar pomeni 1 305 EUR ne glede na način plačila.

Za plačilo v enem obroku, en teden pred pričetkom treninga dajem dodatnih 5% popusta.

Popusta a. in b. se seštevata.

Izvedba treninga

Trening izvajava certificirana NLP trenerja po standardih INLPTA

 • Marjan Račnik
 • Darija Račnik

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi.

Vas zanima v zvezi z NLP še kaj več?