Če  se v delovni ekipi pojavijo težave, kot so:

 • razdiralni konflikti,
 • odpor do koristnih sprememb,team building
 • nihajoča kakovost izdelkov ali storitev,
 • prelaganje odgovornosti na druge in iskanje izgovorov,
 • pasivnost, pesimizem, nerganje,  medsebojno obtoževanje,
 • povečana fluktuacija kvalitetne delovne sile,
 • odpor do dodatnega učenja,
 • nemotiviranost,
 • neučinkovitost …

… je to znak, da se je potrebno ustaviti in te težave odpraviti ali vsaj omiliti na sprejemljivo raven. Takšne izzive je možno precej hitro in uspešno rešiti, če dobi delovna ekipa priložnost za:

 • zabavni team building,  da bi lahko sodelavci postali  bolj povezani,
 • strokovni team building, da bi se naučili, kako skupno rešiti trenutne probleme, težave in izzive,
 • sistemski team building, kjer se naučijo kako uspešno realizirati potrebne spremembe ali kako identificirati dejanska vzroke, ki so izza težav.
Team building usmeri celotno ekipo v skupni cilj

Osnovni koncept team building programa je izkustveno učenje. Pri izkustvenem učenju , ki se zgodi na našem team buildingu, pogosto slišimo vzklike in izjave udeležencev:

 • »Aha, a v tem je dejansko vzrok za našo težavo!«
 • »Le zakaj nismo že lani organizirali team building?«
 • »Šele sedaj razumem, zakaj imamo te težave in kaj je pravi vzrok zanje!«
 • »Nisem si predstavljal, da lahko sami tako enostavno rešimo naš problem.«
 • »Sedaj pa res zaupam kolegom v našem teamu.«
 • »Nisem si mislil, da smo lahko tako kreativni, učinkoviti in uspešni, kot se je izkazalo danes.«

Strokovni team building ima to prednost, da se udeleženci osredotočijo na doseganje zastavljenih ciljev, s čimer se izrazi potencial vsakega posameznika ter hkrati celotne ekipe. Po vsaki praktični in poučni vaji se v odprti diskusiji pogovorimo, kaj so se udeleženci v njej naučili. Zakaj se pogovorimo? Zato, ker se v tej diskusiji pojavi obilica spoznanj, uvidov in »aha« efektov. Izkušnje kažejo, da se zaradi takšnih »aha« spoznanj udeleženci zelo hitro naučijo novih strategij in razvijejo bolj želele oblike vedenja. Predvsem pa se poveča sodelovanje in zaupanje med člani teama, s čimer postane učinkovitost teama mnogo večja.

Praktično učenje z vsemi čutili je najhitrejša in najbolj učinkovita metoda pridobivanja novih znanj ter spoznanj. Preverite, ali se vam splača o

dločiti za strokovno team building izobraževanje. Pišite na marjan@vodja.net

Katere vsebinske team building programe so naše stranke v preteklosti najpogosteje naročile?

 • Reševanje konfliktov.
 • Uvajanje sprememb ali nova organizacijska kultura.
  Team building poveča zaupanje in sodelovanje med člani ekipe
 • Kreativnost in inovativnost v teamu.
 • Povezan in sodelujoč delovni team.   

Koristi team buildinga so sledeče: 

 • poveča se pripadnost,
 • komunikacija postane bolj odprta;,
 • poveča se medsebojno zaupanje,
 • izboljša se sodelovanje,
 • izboljša se skupinsko iskanje rešitev,
 • udeleženci prepoznajo svojo vlogo v timu,
 • udeleženci se učijo upravljati s konflikti,
 • udeleženci presegajo omejujoča prepričanja,
 • izboljša se učinkovitost tima,
 • pri reševanju nalog se zgodijo AHA efekti,
 • učenje je spontano, izkustveno in zabavno.

Ker je vsak team zgodba zase in ker ima vsaka organizacija ali podjetje svoje specifične probleme, namene, cilje, pričakovanja… skoraj vsak team building pripravimo »po meri« naročnika.

V VODJA.SI že preko 11 let izvajamo strokovne in sistemske team building programe.Namen teh team buildingov je, da skupina postane opolnomočena, suverena, samostojna, sodelovalna  in učinkovita.

Če želite preveriti, ali lahko tudi pri vas team building povzroči premik in izboljšavo v želeno smer, nas povabite na sestanek. Pišite na marjan@vodja.net ali pokličite 051 362 153.