Team building

49

Team building   

Team building - praktična vaja

Team building je dobra izbira, če želite povezati sodelavce, dvigniti nivo zaupanja med njimi, diagnosticirati probleme v timu, uvesti kakšno spremembo (npr. 5S metodo), naučiti sodelavce, kako delovati v timu, omogočiti sodelavcem, da se izkustveno in hitro učijo skozi praktično izkušnjo. Ob pomoči metodologije organizacijskih sistemskih postavitev po Bertu Hellingerju in Jan Jacob Stamu se pri naših team buildingih osredotočamo na odpravo motenj, ki slabijo uspešnost teama.  

Prepoznavate v vašem teamu kakšen problem ali izziv? Povabite nas na neobvezen sestanek, da vam predstavimo naš pristop. Pokličite na 051 362 153051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net .

Team building je oblika izkustvenega učenja, kjer udeleženci prihajajo do novih spoznanj in uvidov ob pomoči namenskih iger ter ob diskusiji, ki jo usmerja usposobjeni trener. Čeprav je večina aktivnosti pri team buildingu na prvi pogled podobnih igri, je ta igra zgolj sredstvo, s katerim vplivamo na procese razmišljanja.

Koristi team buildinga so sledeče: 

 • poveča se pripadnost; 
 • komunikacija postane bolj odprta;
 • poveča se medsebojno zaupanje;
 • izboljša se sodelovanje;
 • izboljša se skupinsko iskanje rešitev;
 • udeleženci prepoznajo svojo vlogo v timu;
 • udeleženci se učijo upravljati s konflikti;
 • udeleženci presegajo omejujoča prepričanja;
 • izboljša se učinkovitost tima;
 • pri reševanju nalog se zgodijo AHA efekti;Team building - timska naloga
 • učenje je spontano, izkustveno in zabavno.  
 
Ker se kraj izvajanja, letni čas in potrebe skupine razlikujejo, se program team buildinga običajno pripravlja individualno, glede na konkretne potrebe ter želje naročnika. Aktivnosti lahko potekajo v učilnici ali na prostem.

Bistvo team buildniga je v smiselnosti zaporedja praktičnih vaj ter interpretaciji dogajanja med izvedbo posamezne vaje. Odvisno od ciljev in namenov team buildinga, trenerji izberemo najustreznejše vaje in naloge, s katerimi se doseže zastavljeni namen ali cilj naročnika.

Trener skupini vseskozi daje tudi povratne informacije o kompetencah in spretnostih, ki v skupini že obstajajo in o tem, katere morajo še ustvariti, da bi postal njihov tim boljši.
 
Team building je tudi odlična oblika diagnosticiranja stanja kompetenc zaposlenih. Predvsem spoznamo, kakšna je kvaliteta komunikacije, kako se obvladuje stres, kako učinkovito zaposleni upravljajo s časom, kako rešujejo konflikte, kakšne so njihove strategije … Na osnovi rezultatov in vtisov s team buildinga je moč pripraviti učinkovit ter optimalen program nadaljnjih izobraževanj in treningov.
 
Na splošno lahko team building po namenu razdelimo v dve podskupini:
 • zabavni team building,
 • strokovni team building 

team building - povezan tema je učinkovit team

Zabavni team building
 
Že samo ime pove, da je ta oblika team buildinga v prvi vrsti zabava, večinoma skozi vnaprej pripravljene igre. Pri tem gre za čisto preproste zabavne igrice ali tudi za bolj kompleksne aktivnosti. Na splošno ima pri zabavnem teambuildingu večina aktivnosti igriv, šaljiv in sproščujoč značaj. To je za tim izredno koristno. S temi elementi (igrivost, sproščenost, zabavnost) se doseže dvoje zelo želenih stanj v timu:
 • poveča se motivacija za sodelovanje,
 • poveča se stopnja medsebojnega zaupanja.  

Čeprav se člani tima med seboj poznajo in se družijo v delovnem okolju, se zgodi velika sprememba v doživljanju sodelavcev, če se srečajo zunaj službe in v drugačnih okoliščinah. Najbolj priporočljivo je, da je to nekje v naravi. Drugačne okoliščine in zabavne aktivnosti ustvarijo pogoje za bolj odprto komunikacijo ter višjo stopnjo sproščenosti, oboje pa deluje zelo vzpodbudno na povezanost članov tima. Največja prednost teh aktivnosti je, da lahko posamezniki drug pri drugem prepoznajo kvalitete in lastnosti, ki na delovnem mestu morda ne pridejo toliko do izraza. Izkušnje kažejo, da se medsebojno sodelovanje in stopnja zaupanja v timu po enodnevnem zabavnem teambuildingu opazno izboljšata. 
 

Strokovni team building (sistemski team building)
Team building - vaje zaupanja
 
Za razliko od zabavnega, ta team building poseže globlje v razvojne procese tima ali skupine. Poleg prej omenjenih želenih stanj, sodelovanja ter ustvarjanja zaupanja, pri tej obliki team buildinga, odvisno od potreb in želja naročnika, skozi vaje in simulirane situacije obravnavamo tudi naslednje pomembne vsebine: 
 • ustvarjalno reševanje problemov,
 • razumevanje razlik med različnimi tipi ljudi,
 • razumevanje dinamike in faz v razvoju tima,
 • razvijanje vodstvenih in moderatorskih veščin,
 • komunikacija in obvladovanje konfliktov v timu, 
 • dajanje povratnih informacij (konstruktivna kritika in pohvala), 
 • ozaveščanje in razumevanje različnih vzorcev vedenja, ki jih imajo posamezniki v timu,
 • strategije pri reševanju timskih nalog (upravljanje s časom, stresom, razumevanje vlog v timu,…),
 • prepoznavanje sistemskih vzrokov, zakaj tim ni uspešen, kot bi lahko bil,
 • in še marsikaj, kar opredeli naročnik kot cilj

Strokovni team building se lahko uporabi tudi za diagnosticiranje problemov v timu. S pomočjo ustreznih vaj in nalog kaj hitro prepoznamo, na katerih področjih tim lahko izboljša svoje delovanje in rezultate. Ko vemo, kaj lahko, in kaj je potrebno izboljšati, smo že na pol poti do boljših rezultatov.

Tudi pri strokovnih team buildingih gre v bistvu za aktivnosti v obliki iger in vaj. So pa te igre in vaje zelo specifično izbrane. Njihov osnovni namen je, pri udeležencih ustvariti vnaprejTeam building - vaje v učilnici točno določena stanja, ki povzročijo izkustvene »AHA« učinke. Načelo strokovnih team buildingov je v tem, da so učne izkušnje mnogo bolj intenzivne, če je v proces učenja vključenih čim več čutil. Znanja in izkušenj ne pridobivamo samo skozi poslušanje in gledanje, temveč tudi skozi doživeto izkušnjo. Ni boljšega načina učenja kot celostna osebna izkušnja.
 
Strokovni team building lahko kompetentno vodi le oseba, ki obvlada psihologijo timskega dela in razume procese ter metode dela v skupinah. Med temi smo tudi trenerji nevrolingvističnega programiranja (NLP) in moderatorji sistemskih organizacijskih postavitev. Zelo dragocene so tudi povsem osebne trenerjeve izkušnje s področja timskega dela, ki jih je nabiral v timih, kjer je deloval, ali še deluje.
 

Poleg izbora najbolj ustreznih vaj in iger je pomembna naloga trenerja učinkovito moderiranje skupinskega učnega procesa. Pri strokovnem team buildingu je diskusija izjemno pomebnen dejavnik. Skozi strokovno vodeno diskusijo se zgodi največ »AHA« efektov oziroma novih uvidov. Novi uvidi so večinoma povezani s spoznanji udeležencev, kje njihov tim še ne uporablja potencialov, ki jih ima in kako lahko izboljšajo svojo učinkovitost.

Izkušnje kažejo, da je optimizacija timske učinkovitosti po dobro pripravljenem in načrtno izvedenem strokovnem team buildingu bistveno boljša. Za podjetja in organizacije, katerih delo in rezultati so zelo odvisni od timske učinkovitosti, so investicije v tovrstno izkustveno učenje dobra in koristna naložba.
 
Razmišljate o izvedbi team buildinga?
  
Povabite nas na neobvezni sestanek, da vam predstavimo naš pristop. Pokličite na GSM 051 362 153051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net.
 
 
 
  

 

 OBVESTILO: Spletna stran vodja.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Spletno stran uporabljajte le, če  se s tem soglašate.

Hitri kontakt


telefonmarjan@vodja.net

GSM O51 362 153 Telefon O3 573 82 90

Brezplačno poglavje knjige POSTANI NAJBOLJŠI VODJA


Kliknite na spodnji zeleni gumb za brezplačno poglavje knjige, ki ga naložite neposredno s spletne strani.