NLP Praktik – standardni 130 urni trening

Postanite (še) bolj uspešen vodja, mentor, učitelj, prodajalec, podjetnik, predavatelj, kadrovik, svetovalec, strokovnjak … Naredite osebni in karierni preboj s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP). 

 • Lažje delate ali sodelujete z različnimi tipi ljudi.
 • Izboljšate svojo karizmo in vpliv na druge ljudi. 
 • Izboljšate svojo retoriko,  javno nastopanje in  osebno prepričljivost. 
 • Lažje in hitreje razvijete dobre rutine ter vzorce vedenja, s katerimi postanete bolj učinkoviti in bolj uspešni.        
 • Hitro znate prepoznati, kako se lotiti problemov in izzivov.
 • Naučite se usklajeno uporabljati svojo logiko ter intuicijo.
 • Naučite se etično in odgovorno vplivati na ljudi, da sprejmejo vaše ideje.
 • Naučite se razumeti ter upravljati svoja čustva in čustvena stanja.
 • Izboljšajte odnose z ljudmi; tudi s tistimi, ki so drugačni od vas.
 • Razvijete več samozavesti, samozaupanja ter postanete bolj suvereni.
 • Naučite se uporabljati mnoge tehnike, metode in strategije, ki izhajajo iz psihologije in psihoterapije (hipnoza, tehnike mentalnega treninga, osnove coachinga, tehnike kreativnega razmišljanja…).    

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Generalno gledano je namen treninga NLP Praktik, da postanete bolj suverena, skladna in opolnomočena oseba, ki se nauči zavestno vstopati v osebno stanje notranje polne moči in ki se zna in zmore izražati asociativno jasno. 

Cilji tega izobraževanja so: 

 • razviti svojo celostno mišljenje,
 • ozavestiti vedenjske vzorce, jih razumeti, in po potrebi tudi spremeniti,
 • izboljšati svojo samopodobo,
 • vzpostaviti odličen stik s samim sabo in drugimi,
 • ozaveščeno uporabljati jezikovne vzorce,
 • upravljati sami s seboj v vseh situacijah,
 • učinkovito komunicirati in znati predstaviti svoje ideje / zamisli / mnenja, drugim,
 • ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte,
 • naučiti se praktično uporabljati NLP tehnike in strategije v vsakdanjem življenju ,
 • suvereno javno nastopati, komunicirati, voditi sebe in druge…,
 • se uspešno pogajati,
 • se učiti odličnosti od drugih z NLP modeliranjem. 

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Trening NLP Praktik je za vas še posebej primeren, če:

 • želite postati bolj uspešni na svojem poklicnem področju,
 • želite spoznati ter izraziti svoje talente, (to odkrijete s pomočjo NLP modelov in tehnik),
 • želite vplivati na druge ljudi, da se spremenijo ter izboljšajo,
 • želite bolje (pre)živeti med ljudmi, ki so konfliktni, ”čudni” in drugačni od vas,
 • želite pridobiti znanja s katerimi boste lažje in hitreje karierno ter osebnostno napredovali,
 • želite omejiti ali povsem odpraviti/opustiti strahove, razvade ter si zaceliti stare čustvene rane,
 • želite izboljšati svojo samopodobo, samozavest ter osebno prepričljivost,
 • želite uravnotežiti zasebno in poslovno življenje,
 • želite izboljšati javno nastopanje in retoriko,
 • želite izboljšati svoje prodajne sposobnosti,
 • želite postati predavatelj, coach ali trener,
 • želite spoznati svoje poslanstvo in vizijo,…

Z znanji, tehnikami, veščinami in modeli NLP-ja izboljšate kompetence v osebnem ter poslovnem življenju.

Na poslovnem področju še posebej naslednje:

 • Timsko delo
 • Podjetništvo
 • Vodenje
 • Razvoj talentov
 • Javno nastopanje
 • Moderiranje skupin
 • Vodenje sestankov
 • Planiranje in snovanje novih strategij

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Udeležite se izobraževanja, tečaja oz. treninga NLP Praktik, ki poteka med aprilom in septembrom 2021. Datumi so navedeni v nadaljevanju.   Program se izvaja v obliki 15 ali 16 “online”  srečanj preko platforme ‘teams’ in v obliki 11 ali 12 srečanj “v živo” v naši učilnici v bližini Celja.

 
Opomba: če NLP-ja še ne poznate se prijavite na brezplačno 2 urno “online” predstavitev: kliknite >>NLP predstavitev.  
 
NLP je že preko 45 let izjemna veščina za osebni ter karierni razvoj ter za delo z ljudmi. NLP je še posebej priporočljiv za osebe, ki delate z ljudmi, ki želite izboljšati svojo komunikacijo ter se naučiti učinkovitih veščin za etično vplivanje na druge.

Mimogrede, na koncu tega opisa, na dnu, si lahko preberete mnenja oseb, ki so se že zaključili trening NLP Praktik.

Še posebej vabim vas, ki želite razviti in še bolje izkoristiti svoj potencial in ste iz Osrednje Slovenije, Štajerske, Koroške, Prekmurja, Zasavja in Posavja. Dobrodošli tudi, če ste iz Ljubljane, Kranja ali odkod drugod v Sloveniji.  Na izobraževanja za NLP praktika so v zadnjih 14 letih k meni prihajali udeleženci iz krajev:  Celje,  Maribor, Velenje, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Dravograd, Ptuj, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Ljutomer, Ormož … kakšen pa tudi iz Ljubljane, Kranja, Brežic in celo iz Ajdovščine. 

Najpogostejše poklicne kategorije ljudi, katerim nevrolingvistično programiranje (mednarodna okrajšava je NLP) zagotovo in očitno olajša delo z ljudmi, so:

 • direktorji,
 • vodje,
 • prodajalci,
 • kadroviki,
 • podjetniki,
 • učitelji,
 • predavatelji,
 • coachi…
 • in še kdo.

Postanite certificirani NLP Praktik

Trening bo potekal med aprilom  in septembrom 2021

ob ponedeljkih in četrtkih. 

Urnik

12 srečanj "v živo":
Ponedeljek 16.00 - 21.00

15 srečanj "online":
Ponedeljek 17.45 - 21.00
Četrtek 17.45 - 21.00

Lokacija

Celje oz. v naši učilnici v Prožinski vasi (9 km iz centra Celja)

INLPTA

Trening NLP Praktik je izveden po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev INLPTA.

Primeren za vse

Treninga se lahko udeleži kdorkoli ne glede na poklic, izobrazbo ali status.

Datumi

April

Četrtek 15.4. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 19.4. med 17.45 in 21.00 – ”online srečanje”

Četrtek 22.4. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Maj

Ponedeljek 3.5. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek  6.5. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 10.5. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek 13.5. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 17.5. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek 20.5. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 24.5. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek 27.5. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 31.5. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Junij

Četrtek 3.6. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 7.6. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek. 10.6. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 14.6. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek 17.6. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 21.6. med 17.30 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Četrtek 24.6 med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 28.6. med 16.00 in 21.00 – praktične vaje »v živo«

Julij

Četrtek 1.7. med 17.45 in 21.00 – “online” srečanje

Ponedeljek 05.7. med 16.00 in 21.00 – praktične vaje »v živo« 

… ter še 7 srečanj v avgustu (po 25.8.) in v septembru ter oktobru, za katere se bomo naknadno uskladili in dogovorili z udeleženci izobraževanja.     

Prijavite se na trening NLP Praktik. 
Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 
 

NLP obravnava razmerja med tem:

 • kako razmišljamo in kako način razmišljanja deluje na celoten živčni sistem (nevro).
 • kako komuniciramo besedno oz. verbalno (lingvistično).
 • kakšne vzorce vedenja in čustvovanja uporabljamo (programi).

Ljudje smo bitja navad ter vzorcev. Imamo vzorce in navade, ki nas vodijo do ciljev, kot tudi vzorce in navade, ki nas vodijo stran od njih. Klasično spreminjanje navad običajno zahteva visoko disciplino ter izjemno voljo skozi daljši čas, s pomočjo NLP-ja pa lahko nove navade in vzorce osvojimo v izredno kratkem času.

NLP se je razvil iz proučevanja odličnosti oz. kot rezultat modeliranja zelo uspešnih psihoterapevtskih praks v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Dr. Richard Bandler in dr. John Grinder sta proučevala ter prepoznala ključne tehnike s področja gestalta (Fritz Perls), družinske terapije (Virginia Satir) in hipnoterapije (Milton H. Erickson). NLP je danes zasnovan tako, da se ga lahko nauči kdorkoli, ne glede na predznanje in ne glede na formalno izobrazbo. NLP se uporablja na področju vodenja ljudi, prodaje, poučevanja in izobraževanja, športa, osebne rasti…

Izvedba treninga

Če še niste prepričani, v kolikšni meri je izobraževanje NLP Praktik za vas uporabno, se lahko udeležite le uvodnega dela v trajanju 30 pedagoških ur (prvi štirje dnevi). Odločitev za nadaljevanje na celotnem modulu NLP Praktik je lažja, ko boste že bolj natančno prepoznali v kolikšni meri je lahko NLP koristen z vas in vaše potrebe. V uvodnem delu se z NLP-jem seznanite že v tolikšni meri, da boste lahko samostojno uporabljali nekatere NLP tehnike; tiste, ki se jih boste naučili na treningu kot tudi tiste, ki jih boste našli v knjigah ali na spletu.

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Trening NLP Praktik poteka 130 pedagoških ur, na njem pa se naučite praktično uporabljati mnoge NLP tehnike za učinkovito komunikacijo in za spremembe. Vsebine, ki jih spoznate in se jih naučite uporabljati so naslednje:  

 • Predpostavke NLP-ja.
 • Stebri NLP-ja.
 • Vzpostavljanje dobrega stika in strateški model komuniciranja.
 • Zaznavni kanali in procesne besede.
 • Osnove dela s podmodalnostmi.
 • Zaznavne perspektive.
 • Sidranje.
 • Strategije.
 • Tehnike spreminjanja (sprememba osebne zgodovine. rušenje sider, swish tehnika, pogajalski model, tehnika SATIR za spremembo prepričanj …). 
 • Tehnike za preokvirjanje prepričanj.
 • NLP okvirji in preokviranje. 
 • Ustvarjalec novega vedenja.
 • Modeli NLP (dobro oblikovani cilji, nevrologični nivoji Roberta Diltsa, model FLOW za upravljanje s stersom …).
 • Osnove coachinga in NLP svetovalni model.
 • Metaprogrami in tipologije osebnosti. 
 • Jezikovni vzorci in Meta-Model jezika.
 • Nezavedno, trans in Miltonov model jezika.
 • Praktična uporaba hipnoze za hitro učenje, za sproščanje, za razvijanje novih vzorcev vedenja …
 • Členjenje in organizacija informacij.
 • Kreativni model Walta Disneya. 
 • Osnove dela s časovno črto (Time line).

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Bi se udeležili treninga NLP Praktik?

Pokličite na 051 362 153 ali kliknite spodnji gumb…

Ste pripravljeni na spremembo?
Postanite certificirani NLP Praktik.

Za več informacij ter za prijavo me pokličite na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net 

Investicija v trening

Investicija za celotni 130 urni trening NLP Praktik znaša: 

 

1260 EUR

 
Navedena cena je brez DDV, ker nisem zavezanec za DDV.
Cena vključuje:
 • izvedbo treninga,
 • delovno gradivo,
 • prigrizke ter osvežilne napitke v odmorih mednarodno priznani NLP certifikat.
Opomba: Cena ne vključuje stroškov prehrane in morebitnih stroškov na zaključnem modulu, če bi ta po dogovoru potekal v katerem od turistično namestitvenih objektov (npr. hotel, penzion…).

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Popusti in plačila

Članom društva za operativno odličnost  priznavam 10% popust.

Za udeležbo na celotnem treningu NLP Praktik, ki poteka 130 pedagoških ur,  je po dogovoru možno tudi brezobrestno plačilo do 7 mesečnih obrokov. 

 

Praktično to pomeni, da lahko kotizacijo plačate v mesečnih obrokih: 

 

7 x 180 EUR 

Pri plačilu na obroke prejmete NLP certifikat po plačilu zadnjega obroka.

Obroki se plačujejo v obdobju april – oktober 2021. Zadnji obrok se plača do 20. oktobra 2021. 

Pri plačilu celotne kotizacije za modul NLP Praktik, ki poteka 130 pedagoških ur in znaša zanj investicija 1260 EUR, v enem obroku, vsaj tri delovne dni pred pričetkom treninga, priznavam 5% popusta.

Popusti se seštevajo. 

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net 

Izvedba treninga

Trening izvajava certificirana NLP trenerja po standardih INLPTA

 • Marjan Račnik
 • Darija Račnik

Trening poteka po standardih mednarodne zveze INLPTA.

 

 

 

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite

051 362 153 ali

pišite na marjan@vodja.net 

Za mnenja oseb, ki so pri meni in Dariji zaključili trening NLP Praktik

Vas zanima v zvezi z NLP Praktikom še kaj več? Pokličite 051 362 153 ali mi pišite na

Izpolnite spodnji obrazec in na vaš elektronski naslov boste prejeli brezplačno prvo poglavje knjige Postani najboljši vodja.

NLP Praktik - 130 urni standardni trening
NLP Praktik - 130 urni standardni trening
NLP Praktik - 130 urni standardni trening

Naložbo izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko vavčerja za digitalni mrketing.