Šola vodenja: Postanite prepričljiv in suveren vodja!

 

Izobraževalni program Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja poteka v obliki odprtega izobraževanja za posameznike. V ta program se lahko vpiše kdorkoli in zanj ni potrebno izpolnjevati kakšnih posebnih pogojev. Program je primeren za osebe, ki so že dolgo časa vodje, za osebe, ki so vodje šele kratek čas in tudi za osebe, ki bodo vodje šele postali.

 Ko se vodja vključi v program Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja se nauči v praksi izvajati naslednje: 

 • Izgradi si svojo vodstveno identiteto ter postane bolj suveren.
 • Nauči se razumeti v kolikšni meri in kako lahko motivira zaposlene.
 • Spozna svoje lastne talente in prednosti ter omejitve in »slepe pege«.
 • Nauči se jasno komunicirati, dajati navodila in obravnavati morebitne kršitve.
 • Nauči se osnovnih veščin za uspešno vplivanje na sodelavce, ki so v njegovi ekipi.
 • Nauči se upravljati in zmanjševati prekomerni in škodljivi stres pri sebi in sodelavcih.
 • Nauči se osnovnih jezikovno – retoričnih veščin za jasno, konkretno in učinkovito komunikacijo.
 • Nauči se priklicati na svoja dobra čustvena stanja (npr: pogum, odločnost, zbranost, umirjenost …).
 • Nauči se sodelavcem spoštljivo podajati kvalitetne povratne informacije (kritiko ali pohvalo).

Prijavite se in postanite prepričljiv in suveren vodja!

 

Pokličite na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

Ko se vodje udeležijo tega izobraževanja, spoznajo, da so štirje dnevi, kolikor traja ta program, darilo samemu sebi in koristna investicija za uspeh njihove delovne ekipe in podjetja. 

 

Prijavite se in postanite prepričljiv in suveren vodja!

Pokličite na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

 Število pedagoških ur: 24 (4 x 6 pedagoških ur). 

 Termini:

 1. modul: sreda 25. marec med 11.30 in 16.30 uro.
 2. modul: sreda 01. april med 11.30 in 16.30 uro.
 3. modul: sreda 8. april med 11.30 in 16.30 uro.
 4. modul: sreda 15. april med 11.30 in 16.30 uro.

Opomba: v kolikor vam ti termini ne ustrezajo  mi pišite in poslal vam bom informacije o naslednji izvedb. Pišite mi na marjan@vodja.net

Investicija – cena: 480 EUR

Za hitro prijavo, do petka 6. marca (do 16.00 ure), priznavam 20% popust in cena znaša samo 384 EUR.    

 

Ker nisem zavezanec za DDV je to končna cena. 

 

Pohitite s prijavo!

 

Postanite prepričljiv in suveren vodja!

¨

Pokličite na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

Cena vključuje: 

Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja

 • organizacijo in izvebo izobraževanja, 
 • delovno gradivo,
 • prigrizke in osvežilne pijače v odmorih, 
 • potrdilo o udeležbi,
 • knjigo Postani najboljši vodja

Ali želite postati SUVEREN IN PREPRIČLJIV vodja?

Pokličite 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net ter zahtevajte več informacij o Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja.  

Katere vsebine so vključene v to izobraževanje?

V Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja so vključene vsebine, pri katerih udeleženci spoznajo 5 pomembnih področij, ki so bistvene za učinkovito vodenje. 

 • Razlike med klasičnim vodjem in sodobnim vodjem.
 • Vpliv priljubljenosti in pravičnosti vodje na odnose s podrejenimi.
 • Vpliv vrednot na motivacijo in ključni dejavniki motivacije.
 • Osveščanje razlik med ljudmi – osebnostne tipologije in življenjski motivi.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti.
 • Predpostavke za učinkovito komunikacijo.
 • Osnovne veščine čustvene inteligence za vodje.
 • Vzpostavljanje dobrega komunikacijskega stika.
 • Skladnost verbalne in neverbalne komunikacije.
 • Prenašanje sporočil vizualnim, avditivnim in kinestetičnim zaznavnim tipom.
 • Moč besed – uporaba asociativno jasnih besed in besednih zvez.
 • Osnove mentalnega treninga in mentalni okvirji (načini razmišljanja).
 • Postavljanje SMART ciljev in njihovo doseganje.
 • Pomen in vloga povratne informacije – pohvale in konstruktivne kritike.
 • Razvijanje asertivnega vedenja.
 • Proces uvajanja sprememb v organizacijah.
 • Soočenje s konflikti in njihovo upravljanje.
 • Pet načinov za obravnavo konfliktov.
 • Delegiranje nalog in opravil.
 • Upravljanje s stresom in doseganje stanja optimalne izkušnje – stanje FLOW.
 • Kateri ‘priganjalci’ povzročajo stres,
 • Upravljanje z življenjem (optimalna raba časa, opredelitev prioritet…),
 • Self Management – upravljanje z lastnimi čustvenimi stanji,
 • Tehnike za doseganje osebne skladnosti (menjava zaznavnih položajev,
 • Tehnike sproščanja…),
 • Vpliv osebnih vrednot in prepričanj na učinkovitost pri vodenju.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti. 
 • Kakšna je struktura problema in kaj ga povzroča (odkrijte pravi vzrok).
 • Ustvarjalnost in inovativnost na delovnem mestu.
 • Miselni okvirji
 • Kreativni model Walta Disneya.
 • Dvoje izhodišč za ustvarjalni proces: rešitev problema – doseganje cilja.
 • Pomen optimalnega fokusa (izhodiščnega vprašanja) v kreativnem procesu. 

Postanite SUVEREN in PREPRIČLJIV vodja.

Pokličite 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net ter zahtevajte več informacij o programu Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja.

Cena

Cena za ta izobraževalni  program za vodje, v obsegu 24 pedagoških ur (4 x 6 ur),  Šola vodenja: Suveren in prepričljiv  vodja, znaša 

 

480,00 EUR.

Za hitro prijavo do 6. marca (do 16.00 ure) priznavam 20% popust.  Cena je v tem primeru 384,00 EUR.

 

Za prijavo ali oblikovanje formalne ponudbe na vaše podjetje,  mi pišite na marjan@vodja.net .  

Nekaj mnenj udeležencev v programu Akademija vodenja/Šola vodenja.

Neposrednost, sproščenost, preprostost podajanja vsebin, dober stik z udeleženci… (Srečko M).
Spodbudili ste nas, da začnemo razmišljati o našem načinu komunikacije, ki se ga do sedaj nismo zavedali. (Miro K).
Pohvala predavatelju! Na zelo zanimiv način predstavljeno, z veliko zgodbicami, ki so popestrile seminar. Bravo! (Tomaž P.).
Pohvalila bi način dela, delavnico, pristop in potrpežljivost. (Jožica M.).
Pohvale trenerju Marjanu za odprtost, dobro pripravljene vsebine in prilagodljivost na situacijo v skupini. (Mateja K.).
Odlična organizacija, odprtost in način motiviranja za aktivno razmišljanje. (Jernej D.).
Hvala za veliko primerov iz vsakdanjih življenjskih situacij. (Mirko B.).
Dobra organizacija treninga in profesionalnost. (Srečko J.).
Konkretna, nazorna, poučna delavnica. Odlična predstavitev uporabnih znanj. (Andreja P.).
Zelo zanimivo. Sem se bal, da bo dolgočasno. Daleč od tega. Zelo uporabno v praksi. (Franc R.).
Všeč mi je, ker ste odprti in dostopni ter ste se nam znali prilagoditi. (Samo Š.).
Na razumljiv način predstavljene teme. Odlično. (Metka A.).
Dobro znate opazovati skupino, se prilagajati situaciji in suvereno voditi trening. (Sonja M.).
Zelo OK. Dinamičen pristop, pravo razmerje teorije in praktičnih izkušenj, vzpodbujanje k aktivnemu razmišljanju in razvijanje timskega duha. (Nataša Ž.).

Vas zanima v zvezi s programom Šola vodenja: Suveren in prepričljiv vodja, še kaj več?

Pokličite 051 362 153 ali mi pišite na