Vodenje in reševanje problemov

Naloga vodje je, da rešuje probleme. To ni lahko, se je pa tega možno naučiti. Vabimo vas na intenzivno učno delavnico v obsegu 6 pedagoških ur (6 x 45 minut), kjer boste spoznali s kakšnimi pristopi in načini dela boste kot vodje postali pri reševanju problemov uspešnejši. 

Na učni delavnici je poudarek na dejavnikih, ki vplivajo na vodjevo sposobnost obvladovanja problemskih situacij. Spoznali boste, koliko lahko kot vodja doprinesete k temu, da so problemi obravnavani ažurno in takoj ter na čimbolj učinkovit in konstruktiven način. Ključni sposobnosti vodje v takšnih okoliščinah sta vodjeva sposobnost za ohranjanje dobrega notranjega stanja (mirnost namesto panike) in njegova miselna naravnanost, ko se ukvarja s čimbolj ugodnimi ter ustreznimi rešitvami. 

Kdaj?

Torek (termin je v pripravi) med 11.00 in 16.00 uro.

Kje?

Prožinska vas 38a, Štore

Kako?

Prijavite se preko e-pošte

Koliko?

165,00 EUR

Za koga je udeležba še posebej primerna?

 • za vodje
 • za podjetnike
 • za obratovodje
 • za ravnatelje in učitelje
 • za moderatorje sestankov in diskusij
 • za direktorje in predsednike uprav.

Vsebine: 

 • Vpliv in vloga notranjega čustvenega stanja na reševanje problemov.
 • Kako ustvariti pozitivna notranja čustvena stanja (Self Management).
 • Soočenje s problemi, fokus na dejstva in na rešitve.
 • Jezikovno retorične veščine za problemske situacije.
 • Osnovne tehnike ustvarjalnega reševanja problemov.
 • Vključevanje sodelavcev v reševanje problemov.
 • Ker so problemi stalnica, naj postanejo izzivi.

Kaj vodje pridobite z udeležbo? 

 • Spoznali in razumeli boste, kako sami osebno vplivate na dinamiko ob problemih.
 • Spoznali in naučili se boste, kako ob problemih ostati mirni, zbrani ter ustvarjalni .
 • Spoznali boste jezikovno retorične veščine za ravnanje ob problemih.
 • Naučili se boste v reševanje problemov aktivno vključiti sodelavce.
 • Ozavestili boste dejstvo: “Problemi nas silijo v rast in izboljšave.”

Način izvedbe 

Delavnica je zasnovana kot učno srečanje z aktivnim vključevanjem udeležencev v proces učenja, z medsebojno izmenjavo izkušenj ter dobrih praks in z diskusijo o možnostih takojšnjega prenosa novih znanj v prakso. Zaradi aktivnega načina dela se delavnica izvaja v manjši skupini. Pohitite s prijavo in si za zagotovite mesto na delavnici.

Investicija v izobraževanje – kotizacija

Cena: 165,00 EUR.

Cena vključuje organizacijo in izvedbo izobraževanja ter osvežilne napitke v odmorih.
Pri prijavi treh ali več oseb iz iste organizacije priznavam vsem dodatni 5% popust.

Prijava: Prijavite se preko e-pošte.

Ob prijavi navedite:

 • Ime in priimek
 • E-naslov
 • GSM številko
 • Če je plačnik izobraževanja podjetje zapišite še naziv podjetja in davčno številko.

Način plačila:

Po prijavi vam pošljem predračun, ki ga poravnate najkasneje tri dni pred izvedbo.
Račun vam izstavim najkasneje v 8 dneh po prejetju kotizacije na naš račun.

Za prijave in morebitne dodatne informacije pokličite na 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net.

Lokacija izvedbe:  Moja učilnica v Prožinski vasi 38a, Štore (9 km v smeri proti Rogaški Slatini).

Izvajalec: Trening izvajam Marjan Račnik, poslovni trener in poslovni coach. Pri treningu je uporabljena metodologija izkustvenega učenja po principih nevrolingvističnega programiranja (NLP).

Ste pripravljeni na spremembo?

Pišite nam in zahtevajte več informacij o treningih vodenja.

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi.

Vas zanima v zvezi s treningom vodenja še kaj več?